CÔNG TY TNHH ILSHIN VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô 30-4, Đường N14, KCN Phước Đông, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

 • Điện thoại: 0276 – 3534 600
 • Fax: 0276 – 3534 603
 • Email: ilshinvn@ilshin.co.kr
 • Website: www.ilshinvn.com

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng

 • Công nhân lao động phổ thông (Tuyển thường xuyên).
 • Bảo trì điện, cơ khí, bảo trì máy.
 • Thông dịch tiếng Hàn

Yêu cầu công việc

 • Công nhân lao động phổ thông : trình độ từ cấp 2 trở lên.
 • Bảo trì điện, cơ khí, bảo trì máy: chứng chỉ
 • Thông dịch tiếng Hàn thành thạo 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
  *Các giấy tờ liên quan chứng minh kinh nghiệm làm việc.

Phúc lợi

 • Khen thưởng nhân viên ưu tú và nhân viên có ý tưởng xuất sắc hàng tháng
 • Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí
 • Có ký túc xá cho công nhân viên

Yêu cầu hồ sơ

 • 01 Đơn xin việc; 02 Sơ yếu lý lịch; 01 Giấy chứng nhận hạnh kiểm (dán hình đóng dấu giáp lai) 
 • 01 Hộ khẩu, 03 CMND
 • 01 Giấy khám sức khỏe (Trung tâm Y tế từ cấp Huyện trở lên)
 • 04 ảnh (3x4)
 • Văn bằng, chứng chỉ liên quan (nếu có)
  *Tất cả các giấy tờ phải có xác nhận của chính quyền địa phương trong thời hạn 06 tháng.

Thông tin liên hệ

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng bảo vệ Công ty hoặc gửi qua email bên dưới:

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - CÔNG TY TNHH ILSHIN VIỆT NAM

 • Địa chỉ: Lô 30-4, Đường N14, KCN Phước Đông, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
 • E-mail: ilshinvn_hr@ilshin.co.kr
 • Điện thoại: 02763 - 534 600 – Ext: 123

Lưu ý:

 • Ứng viên điền phiếu thông tin ứng tuyển tại Phòng bảo vệ Công ty khi đến nộp hồ sơ.
 • Công ty sẽ thông báo lịch và kết quả phỏng vấn qua điện thoại.

ILSHIN PRODUCT

일신의 제품을 소개합니다.

GLOBAL SITE

일신방직의 글로벌 사업장

 • 서울본사

 • 광주1공장

 • 광주2공장

 • 반월공장

 • 홍콩지사

CUSTOMER CENTER

궁금하신 사항이 있으시면 고객센터로 연락해주세요.

본사

(0276) 3534-600

호치민 사무소

(028) 3911-0284

골프장

테니스장

식당

기숙사

호치민사무실

법인장 인사말

홈페이지 방문을 환영합니다.

[일신방직]은 1951년에 설립되어
60년이 넘도록 오직 면방사업에 집중하여
한국의 경제발전에 기여하며 꾸준히
성장하고 있습니다.

이에 따라 [일신방직]은
한국능률협회컨설팅(KMAC)이 2004년부터
매년 심사하는
<한국에서 가장 존경받는 기업(면방1위)>으로
계속 선정되고 있습니다.

<일신베트남>은
고도성장기를 맞은 베트남의 경제발전에 힘을
보태고자 설립된 [일신방직]의
첫 해외투자법인입니다.

젊고 역동적인 베트남의 역량을 밑거름삼아
현지화에 집중하여 베트남에서도
<가장 존경받는 기업>으로 성장해
나가고자 합니다.

꾸준히 지켜봐 주시고 격의 없는 도움말씀
주시기를 바랍니다.
감사합니다.

공장설비

생산설비

RIETER社의 소면기(CARDING MACHINE)

RIETER社의 정소면기(COMBING MACHINE)

RIETER社의 링정방기(RING SPINNING MACHINE)

MURATA社의 권사기 QPRO(WINDING MACHINE)

시험 분석 설비

PREMIER社 균제도 측정기(EVENESS TESTER)

PREMIER社 사강력, 신도 측정기(YARN STRENGTH TESTER)

PREMIER社 원면 물성 시험기

PREMIER社 슬라이버 및 원면 nep, 섬유장, 단섬유 측정기

제품

COMBED COTTON YARN

코마사는 우리회사의 주 생산품으로서 엄선된 원면으로 철저한 품질관리를 통해 생산되는 최고급순면사로 이물질이 없고 깨끗하고 부드러워 고객들로부터 널리 호평받고 있습니다.
 • 브랜드 : THREESTAR
 • 번수 : NE 16/1 ~ NE 50/1
 • 수량 : 800ton/월
 • 비고 : Contamination free quality

CARDED COTTON YARN

카드사는 최고급순면사인 코마사와 같은 원면으로 생산되는 고급순면사로서 이물질이 없는 깨끗한 고품질의 순면사입니다.
 • 브랜드 : THREESTAR
 • 번수 : NE 16/1 ~ NE 40/1
 • 수량 : 500ton/월
 • 비고 : Contamination free quality

BLENDED YARN

혼방사는 서로 다른 장점을 가진 원료를 혼방한 제품으로서 최근의 트랜드에 따라 다양한 기능의  원사를 품질요건에 맞춰 생산하고 있습니다.
 • 브랜드 : THREESTAR
 • 번수 : NE 16/1 ~ NE 50/1
 • 수량 : 250ton/월

SLUB YARN

슬러브사는 원사의 두께와 길이를 다양화하여 편직과 제직만으로도 슬러브패턴의 독특한 질감을 표현할 수 있는 제품으로 고객이 원하는 슬러브 패턴도 개발하여 공급하고 있습니다.
 • 브랜드 : THREESTAR
 • 번수 : NE 16/1 ~ NE 40/1
 • 수량 : 200ton/월

MELANGE YARN

멜란지사는 우리 회사가 30여년간 축적해 온 경험과 기술을 바탕으로 고객들로부터 호평을 받아 온 만큼 이를 베트남공장에도 그대로 적용하여 생산하고 있습니다.
 • 브랜드 : MELANSTAR
 • 번수 : NE 16/1 ~ NE 40/1
 • 수량 : 500ton/월

사염

사염은 일간생산 20톤규모의 염색설비를 순차적으로 구축하여 원사의 선정에서부터 염색가공에 이르는 전공정을 엄격한 품질관리를 통해 고품질의 염색사를 생산할 에정입니다.
 • 브랜드 : THREESTAR
 • 품종 : 면사, 혼방사, Rayon사 등
 • 수량 : 500ton/월

포염

포염은 일반 편직물은 물론 고품질 스판편직물의 염색에도 강점을 가진 우리의 염색기술을 접목하여 일간생산 30톤규모의 원단염색설비를 가동하고 순차적으로 50톤규모로 확대할 예정입니다
 • 품종: 순면편물, 혼방편물, 스판 편직물 등
 • 수량 : 1300ton/월

CONTACT

본사 및 공장

ILSHIN VIETNAM Co., Ltd.
30-4, Phuoc Dong Industrial Zone,
Phuoc Dong, Go Dau Commune
Tay Ninh Province, Vietnam
Tel (0276) 3534-600
Fax (0276) 3534-603

호치민 사무소

HCMC Sales office
UNIT 1710, Sagon Trade Center,
No.37, Ton Duc Thang street,
Ben Nghe Ward, District 1,
HCMC, Vietnam.
- Contact Person : Peter C. Park
- Phone : 84-28-3911-0284
- Mobile : (028) 3911-0284
- E-Mail: janggu@ilshin.kr